prad-www-adwokat-torun-info

Kara za nielegalne pobranie prądu – czy trzeba zapłacić?

Blog

Kara za nielegalne pobranie prądu – czy trzeba zapłacić?

          Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ustawy Prawo energetyczne, w razie nielegalnego pobierania energii z sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobraną energię w wysokości określonej w taryfach lub dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych. Co do zasady energetyka wybiera pierwszą możliwość i obciąża odbiorcę opłatą z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej, która w zależności od operatora i stosowanych taryf wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

        Czy taką opłatę (karę) trzeba zawsze zapłacić?

            Odpowiedź brzmi nie zawsze, albowiem uprawnienie operatora energetycznego do pobrania opłaty za nielegalnie pobraną energię w wysokości określonej w taryfach aktualizuje się tylko w przypadku, gdy w chwili kontroli ujawniony został fakt rzeczywistego nielegalnego poboru energii elektrycznej.
prad-www-adwokat-torun-info            Dla wyjaśnienia najlepszy będzie przykład osoby, która kupiła dom na rynku wtórnym, pomieszkała spokojnie kilka lat w tym domu, aż pewnego dnia u drzwi stanęli kontrolerzy z przedsiębiorstw energetycznego (oczywiście posiadający upoważnienie do kontroli). W toku kontroli zostaje ujawniona instalacja elektryczna, która ma na celu obejście układu pomiarowego (tu ważne by ta instalacja umożliwiała tylko czasowe pobieranie energii poza układem pomiarowym, czyli była włączana i wyłączana przez użytkownika). Właściciel domu twierdzi, że o tej instalacji nie wiedział oraz wyjaśnia, że od czasu nabycia domu nie ingerował w instalację elektryczną. W efekcie w asyście policji zostaje sporządzony protokół z kontroli oraz nakaz przywrócenia instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z umową o dostawy energii. W treści protokołu zapisano, że instalacja umożliwiała obejście urządzeń pomiarowych, a do tego celu należało włączyć przełącznik. Po kilku tygodniach właściciel otrzymuje notę obciążeniową z naliczoną opłatą za nielegalny pobór energii.

          W opisanym stanie faktycznym istotne jest, że mimo wykrycia dodatkowej instalacji elektrycznej w chwili kontroli była ona wyłączona, albowiem jak wskazał Sąd Najwyższy w jednej z uchwał przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami określonymi w art. 57 ust. 1 success-895594__180-www-adwokat-torun-infoustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) tylko wtedy, gdy taka energia została rzeczywiście pobrana.