Administracyjne

 

 

W zakresie prawa administracyjnego w imieniu klienta building-1080591__180występujemy przed organami administracji publicznej oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi.

Sporządzamy skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i interesy klientów przed tymi sądami.

Kontakt

Dodaj komentarz