Sprawy Karne

jail-cells-429638__180Świadczenie usług pomocy prawnej na gruncie prawa karnego obejmuje występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych i karnoskarbowych na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądami wszystkich instancji.

stop-1131143__180Osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa pomagamy poprzez przygotowanie zawiadomienia o przestępstwie oraz reprezentację interesów klienta przed sądami w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Kontakt

Dodaj komentarz